dinsdag 26 september 2017

Social Media in de Klas

Wat kun je als leerkracht doen?
Insta-watte? Daar ga ik niet over hoor...

De week tegen pesten, die dit jaar in het teken stond van online pesten, zit er weer op. Natuurlijk houdt de aandacht rondom dit onderwerp niet op. Ik zou eerder willen zeggen: juist niet! Probeer het hele jaar door aandacht te geven aan social media en cyberpesten, maar ga ook met de kinderen na op welke manier ze veilig om kunnen gaan met social media. Het hoort er bij, ze groeien er mee op, ze weten niet beter: de online wereld maakt deel uit van hun eigen leefwereld en gaat 24/7 door. Dat is meteen ook het nadeel van online pesten. Tevens worden kinderen blootgesteld aan filmpjes met grove woorden en beelden en er wordt veel contact gezocht met bekenden en onbekenden. Maar, tegelijkertijd, leren kinderen op een creatieve manier hun talenten te ontplooien. En we moeten er ook voor waken, dat we de mooie kanten van social media niet meer zien. 

Praat positief over social media, ook al ben je dat niet. Doe je dat niet, dan zal een leerling zich nog wel drie keer bedenken voordat hij of zij naar je toe zal komen. De drempel is dan groter en een kind zit niet te wachten op een ´Ik heb het toch gezegd´-gesprek. 


De wereld van kinderen verandert snel. Het is de vraag of ze deze veranderingen bewust mee maken; zij groeien mee in de ontwikkelingen die zich voordoen op mediagebied. Maar weten ze wat de invloed is van social media? Wie vertelt hen waar ze voor op moeten passen? Waarom leren we kinderen wel de verkeersregels en laten we hen deelnemen aan een verkeersexamen, maar waarom leren we ze niet de online gedragsregels en laten we hen niet deelnemen aan een social-media-examen?

Social Media op School?
Uit het Nationale School Onderzoek blijkt, dat ouders het omgaan met social media graag terug zien in het lespakket op de Nederlandse scholen. Deze discussie wordt al jaren gevoerd: hoort de omgang met social media thuis in het lessenpakket op school?
Ik merk dat het merendeel van de leerkrachten hier huiverig voor is. Het voelt voor hen vaak als een extra ballast, naast het flinke takenpakket dat ze al hebben. Daarnaast roept de onwetendheid over social media weerstand op. Toch denk ik, dat het de moeite waard is om eens goed te kijken op welke makkelijke manieren social media ingezet kunnen worden in je lessen. 

Kijk rond! 
Mijn eerste advies: kijk eens goed rond op de verschillende social media. Maak een profiel aan op Snapchat, YouTube en Instagram en weet wat er speelt in de online leefwereld van je leerlingen. Een profiel aanmaken is zo gedaan. Let zelf ook even op de privacy-instellingen, die je later weer kunt gebruiken in je eigen lessen. Ga het gesprek aan: welke informatie wil je delen met anderen? Wil je dat alleen je vrienden jouw foto’s zien, of ook vreemde kinderen? En hoe weet je, dat iemand die je niet kent, ook echt is, wie hij zegt dat hij is?

Inspiratie #mijnkindonline #kennisnet
De wereld rond in 80 tweets, samen een klassenblog schrijven, een libdub maken met de school, of samen een vlog maken en op YouTube plaatsen… Talloze mooie voorbeelden en succesverhalen zijn te lezen in het Inspiratieboek Sociale Media op de Basisschool. Ook op de website van Ontdek Media vind je mooie voorbeelden, die ook nog eens aansluiten bij de methoden die in de klas worden gebruikt.

Dankzij initiatieven van Mijn Kind Online en Kennisnet, kunnen leerkrachten gratis gebruik maken van verschillende gratis, bruikbare mooie hulpmiddelen: Digiduck, Nice to Meet You, Whatshappy en InstagrapGa samen met je leerlingen na, waar ze ‘happy’ van worden op Whatsapp en waar ze juist ‘not happy’ van worden. Maak samen Whatsapp-afspraken en blijf dit ook consequent afspraken noemen. Afspraken zijn iets wat ze zelf mee hebben bedacht – en niet zijn opgelegd zoals bij regels. Eenzelfde les is in te bouwen over de app Instagram. Wat is volgens de leerlingen ‘Instagrappig’ en wat is ‘Instastom’?
Van 17 t/m 24 november wordt de nationale Week van de Mediawijsheid gehouden. Een mooie kans om een start te maken met social media in de klas. Je kunt als school natuurlijk op ieder moment van het jaar een eigen social-media-week inplannen, waarin je samen met je klas op zoek gaat naar uitdagingen binnen de media die voorhanden liggen en waarin je weer eens extra aandacht besteedt aan de gemaakte afspraken. Trek het dan ook wat breder dan social media en volg het advies op van de Nationale Cybersecurity Raad (CSR), die pleit voor onderwijs in digitale vaardigheden, in de vorm van een Nationaal Media Paspoort
In de Week van de Mediawijsheid kun je samen met je klas de superspannende game spelen van Mediamasters. Bekijk de trailer van de game en schrijf je klas in voor 1 november a.s. 

Social media heeft heel veel mooie kanten en kansen, maar kinderen kunnen deze wereld nog niet helemaal alleen overzien. Probeer hier als leerkracht je steentje in bij te dragen. Natuurlijk hebben ouders hierin ook een (opvoed)taak. Mijn advies is daarom om hen zoveel mogelijk bij de lessen/voorlichting te betrekken, door bijvoorbeeld een ouderavond te houden of ze online op de hoogte te houden van de vorderingen die je met de klas maakt op het gebied van social media. 

Zelf geef ik ouderavonden en teambijeenkomsten over dit onderwerp. Op www.lerenmetloes.nl vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten. 
  

Loes Swinkels, MSc
Orthopedagoog
info@lerenmetloes.nl


                                                                                 


                                                           

Sexting & Grooming

Sexting en Grooming De taak van school bij het online experimenteergedrag van jongeren Op weg naar mijn werk hoor ik dat er naaktfot...